คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศจึงได้จัดทำเว็บไซต์สำหรับเป็นแหล่งข้อมูลด้านนโยบายการวิจัย ผลงานวิจัยด้านการเกษตร ปรึกษาปัญหาด้านการเกษตร การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เกษตรสาขาต่างๆ รวมถึง ความรู้ทางการเกษตร ต่างๆ ภายใต้ชื่อ kmag.ku.ac.th

ประกาศ / อบรม / สัมมนา
ภาษาเพื่อพัฒนางานอาชีพ แก่นักเรียน นิสิต และบุคคลทั่วไป ประจำภาคฤดูร้อน 2554 ::อ่านรายละเอียดเพิ่ม::
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคในผักไม่ใช้ดินรับหน้าร้อน ::อ่านรายละเอียดเพิ่ม::
CAT CAMP 2011 @ KU ::อ่านรายละเอียดเพิ่ม::
http://www.ku.ac.th/newdesign/meetingdetail_inner.php?MeetId=250 ::อ่านรายละเอียดเพิ่ม::
ขอเชิญส่งผลงานวิจัย วิชาการ ในงานประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ::อ่านรายละเอียดเพิ่ม::
โครงการศึกษาภาษาญี่ปุ่นภาคฤดูร้อน ::อ่านรายละเอียดเพิ่ม::
[prev] 1  2  3  [next]
คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Contact Webmaster


kitchen renovations brisbane